Władze Spółki

Zarząd

Marcin Mazurek
Marcin Mazurek
Prezes Zarządu
Zobacz więcej

Pan Marcin Mazurek objął stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 1 maja 2018 r. Jest absolwentem studiów Global Executive MBA IESE Business School, University of Navarra w Barcelonie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami rozwojowymi, badań due diligence, optymalizacji procesów, skutecznego wdrażania zmian, budowania nowych linii biznesowych, tworzenia strategii oraz zarządzania dużymi zasobami ludzkimi. Pan Marcin Mazurek od 2012 r. do końca kwietnia 2018 r. był Dyrektorem Zarządzającym w Kredobank S.A. na Ukrainie odpowiedzialnym za obszar bankowości detalicznej, w tym produktów hipotecznych, funduszy inwestowania budownictwa oraz bankowości elektronicznej wraz z kanałami zdalnymi. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu w Inteligo Financial Service S.A.

Szczepan Barszczewski
Szczepan Barszczewski
Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji
Zobacz więcej

Pan Szczepan Barszczewski objął funkcję Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji w dniu 25 sierpnia 2022 r. Jest radcą prawnym, absolwentem Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich z tytułem Executive Master of Business Administration. Seminarzysta doktorancki z dorobkiem naukowym. Od października 2021 r. do września 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej Sp. z o.o. W latach 2018 - 2021 r. pełnił też funkcję pełnomocnika Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Suwalskiej SSE sp. z o.o. oraz Członkiem Rad Nadzorczych wielu innych spółek. Pan Szczepan Barszczewski posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako radca prawny. Zajmował się obsługą prawną podmiotów z różnych gałęzi gospodarki w tym nieruchomości, po stronie firm developerskich jak i organów administracji.

Piotr Przednowek
Piotr Przednowek
Członek Zarządu ds. Rozwoju
Zobacz więcej

Pan Piotr Przednowek objął stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju w dniu 2 marca 2020 r. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration uzyskany w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku wycena nieruchomości. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi dla menadżerów personalnych. Posiada doświadczenie w zakresie koordynacji i realizacji projektów inwestycyjnych, zarządzania portfelem aktywów nieruchomości oraz nadzoru nad podległymi spółkami z grupy kapitałowej z branży budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i logistycznego, a także w sektorze energetyki, transportu kolejowego, audytu wewnętrznego i kontroli doraźnych w spółkach Skarbu Państwa. Od czerwca 2019 r. zatrudniony w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Wynajmu i Komercjalizacji. W latach 2018 - 2019 kierował Wydziałem Audytu w PGNiG Termika S.A. W latach 2016-2018 był doradcą ds. nieruchomości w MAXON S.A. Przez wiele lat związany z PKP Cargo S.A., gdzie zajmował się audytem wewnętrznym i ochroną informacji niejawnych. Od 2020 r. do kwietnia 2023 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

 

 

Adam Lesiński
Adam Lesiński
Członek Zarządu ds. Finansowych
Zobacz więcej

Pan Adam Lesiński objął stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych w dniu 1 sierpnia 2022 roku. Jest absolwentem studiów Executive MBA – RSM Erasmus University, Uniwersytet Gdański. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Wyceny Spółki Kapitałowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w spółkach i instytucjach publicznych oraz w zakresie kontrolingu finansowego, przetargów i zakupów. Jest członkiem Prezydium Grupy Budowlanej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz wykładowcą na Warszawskiej Wyższej Szkole Binzesu.

Pan Adam Lesiński od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., gdzie odpowiadał za nadzorowanie pionu finansowego, kontrolingu, zakupów i relacji inwestorskich. W latach 2018 – 2021 był Zastępcą Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego Oddziału Zakładu Gazowniczego Warszawa PSG Sp. z o.o., gdzie nadzorował dział nieruchomości, przetargów, zaopatrzenia i transportu. W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Wcześniej był Prezesem Zarządu MS TFI S.A. oraz Libella Sp. z o.o.

Krzysztof Zalewski
Krzysztof Zalewski
Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
Zobacz więcej

Pan Krzysztof Zalewski objął stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi w dniu 1 września 2023 roku. Pan Krzysztof Zalewski jest absolwentem studiów MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami oraz nadzorowaniu obsługi prawnej, rozwoju linii biznesowych, wdrażaniu procesów transformacyjnych i budowy efektywności organizacji.

Pan Krzysztof Zalewski od czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., gdzie odpowiadał za działania na rzecz budowania efektywności organizacji, restrukturyzację, współpracę z klientami krajowymi i zagranicznymi oraz zarządzanie aktywami majątkowymi, w tym nieruchomościami. Od września 2020 r. do lutego 2022 r. był prezesem zarządu w PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., gdzie wdrażał procesy transformacyjne energetyki węglowej. W okresie od czerwca 2016 r. do września 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w Naftoserwis Sp. z o.o., a między lipcem a grudniem 2018 r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu w Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. W latach 2007 – 2016 był Dyrektorem Biura Prawnego i Radcą Prawnym w PERN S.A. oraz Radcą Prawnym w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Rada nadzorcza

Izabela Felczak-Poturnicka
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Zobacz więcej

Pani Izabela Felczak-Poturnicka zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. od 29 kwietnia 2011 roku. Od 28 lipca 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W okresie od 21 grudnia 2015 roku do 6 marca 2016 roku, a także w okresie od 27 marca 2018 roku do 1 maja 2018 roku czasowo wykonywała czynności Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Absolwentka ekonomii Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła również studia doktoranckie z zakresu zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych (SGH). Od 2005 roku jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka oraz współautorka materiałów naukowych z zakresu ekonomii.

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe związane m.in. z nadzorem korporacyjnym nad spółkami kapitałowymi oraz transakcjami na rynku kapitałowym. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Korporacyjnych w Grupie PZU, wcześniej Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Od stycznia 2017 roku pełniła funkcję radcy ministra koordynującego prace Zespołu Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii. W latach 2018-2019 Zastępca  Dyrektora w KPRM. W latach 2005-2016 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracach organów nadzoru spółek kapitałowych. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PZU Zdrowie S.A oraz KRUK S.A. Zasiadała w radach nadzorczych spółek: PKN ORLEN S.A. oraz Enea S.A (pełniąc punkcję przewodniczącej RN), a także Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A.

Grażyna Ciurzyńska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Zobacz więcej

Pani Grażyna Ciurzyńska zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. od 29 czerwca 2019 roku. Od ponad 25 lat związana z sektorem finansowym. Pracowała na wyższych stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego, nadzorując między innymi współpracę z klientami strategicznymi oraz tworzenie programów finansowania przedsiębiorstw. Była również odpowiedzialna za kreowanie strategii działalności detalicznej, polityki sprzedażowej i cenowej, rozwój  bancassurance, projektowanie i wdrażanie produktów. Nadzorowała pion działalności kartowej, współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi oraz z dostawcami technologii i usług bankowych.

Przez kilka lat związana z administracją rządową – odpowiedzialna za działania strategiczne i legislacyjne w obszarze inwestycji prywatnych oraz za współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i z zagranicy. Zarządzała instrumentem specjalnych stref ekonomicznych i dużymi projektami inwestycyjnymi.

Pełniąc obowiązki prezes zarządu w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. odpowiadała między innymi za promocję polskiej gospodarki, wspieranie przedsiębiorstw w ich ekspansji oraz napływ inwestycji zagranicznych. Jako  prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, a wcześniej członek Rady Fundacji wspierała rozwój rynku usług płatniczych , zarządzała procesem promocji innowacji technologicznych i edukacji finansowej.  Będąc członkiem zarządu  Fundacji PGNiG S.A im Ignacego Łukasiewicza  w Grupie Orlen S.A.   odpowiada w szczególności  za działania na rzecz promocji nauki, rozwój programów edukacyjnych  i kluczowe projekty.

Aktywnie uczestniczyła w pracach prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych przy ZBP, a wcześniej prezydium Rady Cash Management. Zaangażowana w prace rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym  przez kilka lat jako wiceprzewodnicząca rady nadzorczej PKO Banku Polskiego SA, Przewodnicząca Komitetu Strategii, Przewodnicząca Komitetu Audytu. Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, a także uczestnik prac Rady ds. Przedsiębiorczości.

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz uczestnik programu Executive  MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Przez wiele lat związana z pracą naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ekonomii międzynarodowej, zagranicznych inwestycji bezpośrednich i integracji europejskiej.

Kinga Śluzek
Sekretarz Rady Nadzorczej
Zobacz więcej

Pani Kinga Śluzek zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. od dnia 22 czerwca 2016 r.

Pani Kinga Śluzek jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego na Wydziale Marketingu i Zarządzania oraz Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Ekonomii. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami rynku finansowego i kapitałowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W latach 1996-2016 była pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa. Przez ostatnie lata zajmowała się prowadzeniem nadzoru właścicielskiego m.in. nad instytucjami finansowymi oraz instytucjami rynku kapitałowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, jak również w pracach Rad Nadzorczych spółek

Bogusław Przywora
Członek Rady Nadzorczej
Zobacz więcej

Pan Bogusław Przywora objął funkcję 30 czerwca 2017 roku. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019). Profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz kierownik Katedry Prawa Ustrojowego i Porównawczego na Wydziale Prawa i Ekonomii. Ukończył prawo i administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia podyplomowe - w zakresie Prawo bankowe – realizowane przez Narodowy Bank Polski i Katedrę Polityki Gospodarczej na UJ oraz Szkołę Prawa Ukraińskiego (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie/Akademia Kijowsko - Mohylańska w Kijowie/UJ). Od kilkunastu lat związany z organami administracji publicznej (np. w latach 2007 - 2016 pracownik samorządowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami), członek instytucji kontrolnych i nadzorczych (m.in. członek rad nadzorczych: Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o.). Pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z.o.o. Doradca Zarządu Pekao Investment Banking S.A. Radca prawny świadczący m.in. nieodpłatną pomoc prawną.

Artur Szostak
Członek Rady Nadzorczej
Zobacz więcej

Objął funkcję w dniu 12 grudnia 2018 r.

Pan Artur Szostak jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł MBA. Posiada doświadczenie w sektorze handlowym, budowlanym oraz branży nieruchomości. Specjalizuje się w tworzeniu strategii, zarządzaniu sprzedażą oraz kierowaniu zespołem. Pan Artur Szostak jest wspólnikiem w firmie Sanet J.A. Szostak Sp. J., a w latach 2003-2006 był właścicielem firmy Merx A. Szostak. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów MBA „MBA Inspire”.

 

Łukasz Puchalski
Członek Rady Nadzorczej
Zobacz więcej

Pan Łukasz Puchalski objął funkcję 27 czerwca 2019 roku. Pan Łukasz Puchalski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W latach 2016 - 2020 związany był zawodowo z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie m.in.: świadczył pomoc prawną dla podmiotów z Grupy Kapitałowej ARP w tym: opiniował i negocjował umowy prawa cywilnego, przygotowywał analizy i raporty informacyjne nt. obowiązujących przepisów, zapewniał obsługę korporacyjną organów spółki, współpracował z potencjalnymi kontrahentami, przygotowywał dokumenty wewnętrzne. Dodatkowo posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, został wpisany na listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Zewnętrznych. Prowadził obsługę prawną m.in. podmiotów w sektorze handlowym i budowalnym, ponadto przez pewien czas związany był z administracją skarbową. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Od czerwca 2020 roku sprawuje funkcję zastępcy dyrektora w Biurze Bezpieczeństwa w zakresie kontroli rezerw strategicznych i zapasów interwencyjnych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Przemysław Stępak
Członek Rady Nadzorczej
Zobacz więcej

Objął funkcję 30 czerwca 2020 r.

Pan Przemysław Stępak jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył studia na kierunku prawo. Następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Po wpisaniu na listę radców prawnych w okresie od lipca 2015 roku do lutego 2020 roku prowadził kancelarię prawną specjalizującą się w prawie nieruchomości. Jednocześnie sprawował funkcje kontrolne w jednostkach administracji samorządowej oraz spółkach prawa handlowego, m.in. w okresie od lutego 2016 roku do maja 2020 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa - Kraków” S.A. Aktualnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu w spółce Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o., której zadaniem jest rewitalizacja kompleksu budynków dawnego Centrum Administracyjnego Huty im. Tadeusza Sendzimira położonego w Krakowie Nowej Hucie.

Krzysztof Turkowski
Członek Rady Nadzorczej
Zobacz więcej

Objął funkcję 18 grudnia 2020 roku.

Pan Krzysztof Turkowski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. To wieloletni działacz opozycji m.in. współpracownik Komitetu Obrony Robotników, Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. Był współorganizatorem Strajku Solidarności w sierpniu 1980 r. Wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, rzecznik Zarządu Regionu. W latach 1990-1994 był Wiceprezydentem Wrocławia. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i doradzaniu w spółkach działających m.in. w branżach: mediowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Pełnił funkcje Prezesa i Członka Zarządu spółek prawa handlowego. W latach 2006- 2009 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej S.A. Jest Członkiem Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Rząd RP na Uchodźstwie w Londynie, jak również Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Stulecia Niepodległości.