Aktualności

Grupa PHN, dzięki przychodom z najmu z nowych powierzchni, odnotowała wzrost przychodów z kluczowego segmentu działalności tj. przychodów z najmu o 13,8 mln PLN w I kwartale 2024 r., co stanowi wzrost o 24,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik z najmu wzrósł z 31,2 mln PLN w I kwartale 2023 r. do 43,6 mln PLN w I kwartale 2024 r. (wzrost o 39,7%). W I kwartale 2024 r. EBITDA wyniosła 7,7 mln PLN i była niższa o 2,4 mln PLN (-23,8%) względem I kwartału 2023 r....
Dzięki przebudowie działalności biznesowej, Grupa PHN utrzymuje stabilną pozycję rynkową i finansową. Pomimo niesprzyjającej koniunktury gospodarczej, w ubiegłym roku Grupa PHN osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 570,9 mln PLN, co przy ograniczeniu kosztów działalności do poziomu 396,7 mln PLN pozwoliło na wypracowanie zysku brutto ze sprzedaży w wysokości 174,2 mln PLN. Oznacza to wzrost o około 7% w porównaniu z 2022 r.   Przychody z podstawowej działalności Grupy PHN tj. przychody...
Po intensywnym okresie prac przygotowawczych i projektowych, spółka powołana przez PHN i Hillwood uzyskała pozytywną decyzję na realizację inwestycji drogowej. Droga ta będzie łączyła zjazd z autostrady A4 oraz drogę krajową nr 30 z drogą wojewódzką nr 351 w Zgorzelcu. Na podstawie zawartej umowy drogowej z Gminą Zgorzelec i pozytywnej decyzji na realizację inwestycji drogowej, planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w drugim kwartale bieżącego roku. Jesteśmy zadowoleni z postępów...