Aktualności

Grupa Kapitałowa PHN, mimo trudnych warunków rynkowych i makroekonomicznych wypracowała w pierwszym kwartale br. 137,3 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 26 proc. licząc rok do roku. To efekt konsekwentnie realizowanej polityki dywersyfikacji działalności. Dzięki niej oraz ścisłej kontroli kosztów skorygowana EBITDA wyniosła 19,9 mln PLN. W pierwszym kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy PHN, uzyskane w m.in. segmentach najmu,...
Polski Holding Nieruchomości wyemitował 3-letnie obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 220 mln PLN, ponad 2,5-krotnie przekraczając pierwotne założenia, przy korzystnej marży odsetkowej. Pozyskane środki spółka przeznaczy m.in. na realizację ambitnego programu inwestycyjnego.  Zakończona 23 maja br. oferta emisji obligacji PHN serii C spotkała się z bardzo pozytywnym zainteresowaniem inwestorów finansowych. W ciągu dwóch dni zapisy za pośrednictwem czterech największych krajowych...
Grupa Kapitałowa PHN, dzięki konsekwentnie realizowanej polityce dywersyfikacji działalności oraz ścisłej kontroli kosztów własnych, po raz kolejny odnotowała dobre wyniki finansowe. Mimo trudnych warunków rynkowych i makroekonomicznych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 627,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 30,5 proc. licząc rok do roku. Grupa PHN wypracowała 157,9 mln PLN zysku EBITDA i 30,0 mln PLN zysku netto. W turbulentnych warunkach rynkowych skonsolidowane przychody ze...