Zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji inwestycji logistyczno-magazynowej w Zgorzelcu

Monday, December 19, 2022

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2022 z DNIA 19 GRUDNIA 2022 R.

Zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji inwestycji logistyczno-magazynowej w Zgorzelcu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. Emitent oraz jego spółka zależna PHN SPV 35 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 35”) podpisali umowę joint venture z EU Industrial Club IV SCSp z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburg, wchodzącą w skład grupy Hillwood, w sprawie realizacji inwestycji logistyczno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach należących do Grupy Emitenta, położonych w Zgorzelcu

Przedmiotem umowy joint venture jest określenie zasad i warunków współpracy oraz roli partnerów w realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu hali logistyczno-magazynowej o łącznej powierzchni ok. 220 tys. mkw.

Na mocy zawartej umowy EU Industrial Club IV SCSp nabędzie 50% udziałów w spółce PHN SPV 35, która będzie realizowała projekt joint venture, pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy.

Zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji inwestycji logistyczno-magazynowej w Zgorzelcu wpisuje się w strategię Emitenta, zakładającą realizację projektów logistycznych z parterami zewnętrznymi.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne       

 

Podpisy osób reprezentujących:

Szczepan Barszczewski - Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji

Piotr Przednowek - Członek Zarządu ds. Rozwoju