Walne Zgromadzenia

19 June 2018
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na ZWZ PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego PHN za 2017 rok
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PHN za 2017 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2017 rok – jednostkowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2017 rok – skonsolidowane
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku
Sprawozdanie wydatki reprezentacyjne, prawne, marketingowe i PR 2017
Informacja o opinii RN w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2017
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
Projekty uchwał ZWZ PHN 19.06.2018 - UZUPEŁNIENIE
Informacja o opinii RN PHN w spr. wniosku akcjonariusza o zmianę statutu spółki
Treść uchwał powziętych przez ZWZ Spółki w dniu 19.06.2018
Treść zmian w statucie Spółki
Dywidenda za rok obrotowy 2017
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 30.06.2017
19 March 2018
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19.03.2018 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Lista akcjonariuszy powyżej 5% w dniu 19.03.2018 r
ZAPIS PRZEBIEGU NWZ W DNIU 19.03.2018 r.
21 November 2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Informacja nt. zmian w statucie
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PLANOWANYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.11.2017 r.
Statut spółki
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
ZAPIS PRZEBIEGU NWZ W DNIU 21.11.2017
30 June 2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na ZWZ PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny za 2016
Skonsolidowany raport roczny za 2016
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego PHN za 2016 rok
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PHN za 2016 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2016 rok – jednostkowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2016 rok – skonsolidowane
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku
Raport bieżący nr 6 - zmiana porządku obrad
Projekty uchwał - uzupełnienie
Stanowisko RN PHN do wniosku akcjonariusza w sprawie statutu Spółki
Statut PHN- porównanie obecnego brzmienia z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na członków Rady Nadzorczej
OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH ZWZ SPÓŁKI W DNIU 30.06.2017
TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ SPÓŁKI W DNIU 30.06.2017 DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH ZWZ SPÓŁKI
Dywidenda za rok obrotowy 2016
ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 30.06.2017
Raport bieżący nr 10 - treść uchwał rozpatrywanych przez zwyczajne walne zgromadzenie
Załącznik do raportu nr 10 - treść uchwał rozpatrywanych przez zwyczajne walne zgromadzenie
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 28.07.2017
28 November 2016
Announcement of the Management Board of PHN on convening the Extraordinary General Meeting November 28.2016
Draft Resolutions proposed to the Extraordinary General Meeting of PHN
Information on the total number of shares and votes under those shares
Power of attorney template
Form enabling exersising the right to vote by an attorney
Announcing a break in the session of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders until the break
Course record of Extraordinary General Meeting, November 28, 2016
Resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders, December 5, 2016
Changes to the Composition of the Company’s Supervisory Board, December 5, 2016
List of shareholders with at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting, December 5, 2016
Course record of Extraordinary general meeting, December 5, 2016
21 July 2016
Recording audio 21.07.
Resolution considered by the oem - 21.07.2016
22 June 2016
Announcement of the Management Board of PHN on convening the Ordinary General Meeting - 22.06.2016
Draft Resolutions proposed to the Ordinary General Meeting of PHN - 22.06.2016
Information on the total number of shares and votes under those shares
Power of attorney template
Form enabling exercising the right to vote by an attorney - 22.06.2016
Annual report for the year 2015
Consolidated annual report for the year 2015
Independent statutory auditor's opinion for PHN Capital Group for 2015
Independent statutory auditor's opinion for PHN for 2015
Supervisory Board’s review of the standalone financial statements for 2015
Supervisory Board’s review of the consolidated financial statements for 2015
Supervisory Board’s report on the activities in 2015
Changing the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of PHN S.A. convened for June 22, 2016 at the request of...
PHN - Draft Resolutions proposed to the Ordinary General Meeting of PHN - 22.06.2015 - ADDITIONAL
Resolutions of Ordinary General Meeting - 22.06.2016
Dividend for FY2015
Changes to the Composition of the Company’s Supervisory Board
Recording of the Annual General Meeting – 22.06.2016
17 February 2016
Announcement of the Management Board od PHN on conening the Extraordinary General Meeting - 17.02.2016
Draft Resolutions proposed to the Extraordinary General Meeting of PHN - 17.02.2016
Information on the total number of shares and votes under those shares - 17.02.2016
Power of attorney template - 17.02.2016
Form enabling exersising the right to vote by an attorney - 17.02.2016
Contents of resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders - 17.02.2016
Changes to the Composition of the Company’s Supervisory Board - 17.02.2016
List of shareholders with at least 5% of the total number of votes - 17.02.2016
Course record of Extraordinary General Meeting - 17.02.2016
02 September 2015
Announcement of the Management Board od PHN on conening the Extraordinary General Meeting - 02.09.2015
Draft Resolutions proposed to the Extraordinary General Meeting of PHN - 02.09.2015
Information on the total number of shares and votes under those shares - 02.09.2015
Power of attorney template - 02.09.2015
Form enabling exersising the right to vote by an attorney - 02.09.2015
Changes to the Composition of Supervisory Board - 02.09.2015
List of shareholders with at least 5% - 02.09.2015
Course record of Extraordinary General Meeting - 02.09.2015
30 June 2015
Announcement of the Management Board of PHN on convening the Ordinary General Meeting - 30.06.2015
Draft Resolutions proposed to the Ordinary General Meeting of PHN - 30.06.2015
Information on the total number of shares and votes under those shares
Power of attorney template
Form enabling exercising the right to vote by an attorney - 30.06.2015
Annual report for the year 2014
Consolidated annual report for the year 2014
Independent statutory auditor's opinion for PHN Capital Group for 2014
Independent statutory auditor's opinion for PHN for 2014
Resolutions of Ordinary General Meeting - 28.07.2015