Grupa Kapitałowa PHN ze wzrostem zysku netto w pierwszym kwartale 2018 r.

wtorek, Maj 22, 2018 - 17:50

W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła zysk netto w wysokości 12,7 mln PLN wobec straty w wysokości 2,5 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej miarodajny wskaźnik efektywności - skorygowana EBITDA - w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 14,2 mln PLN, co stanowi wzrost o 4,0 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. W najbliższym czasie Grupa Kapitałowa PHN będzie kontynuować realizację programu inwestycyjnego oraz poprawę efektywności ekonomicznej.

W 2018 r. do grona najemców Grupy Kapitałowej PHN dołączyli m.in.: DPD Polska (w ramach inwestycji HILLWOOD&PHN PRUSZKÓW powstanie sortowania wraz z placem manewrowym oraz parkingiem o docelowej powierzchni ok. 72 tys. mkw.), Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (1,3 tys. mkw. w budynku Kaskada), LARGO CAPITAL (960 mkw. w budynku Kaskada) oraz ENEA (530 mkw. w budynku Kaskada). Łączna liczba najemców Grupy Kapitałowej PHN na koniec pierwszego kwartału 2018 r. wyniosła 1 349. 

Dzięki konsekwentnej intensyfikacji działań związanych z pozyskiwaniem najemców, Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła kolejny rekordowo niski wskaźnik powierzchni niewynajętej, uzyskując na koniec pierwszego kwartału br. poziom 11,4% (na koniec kwietnia br. poziom 10,1%) dla nieruchomości pozostających w portfelu. Dla nieruchomości klasy A Grupy Kapitałowej PHN utrzymywany jest poziom pustostanów równy 0%, podczas gdy średni wskaźnik pustostanów na warszawskim rynku nowoczesnej powierzchni biurowej wynosi obecnie ok. 10,8% (wg danych CBRE za I kwartał 2018 r.).

Polski Holding Nieruchomości S.A. podpisał list intencyjny z PKP S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. dotyczący nawiązania ewentualnej współpracy przy komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości będących w zasobach PKP S.A. Grunty pod inwestycje wytypuje zespół roboczy, którego zadaniem będzie m.in. określenie optymalnych ram prawnych i biznesowych danej inwestycji. Zespół odpowie także za opracowanie treści szczegółowych porozumień określających zasady i warunki współpracy przy zagospodarowaniu poszczególnych nieruchomości.

Został również podpisany list intencyjny z BGK Nieruchomości S.A. mający na celu rozpoznanie możliwości zaangażowania przy projektach inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury społecznej i technicznej na bazie wspólnego doświadczenia oraz nieruchomości Grupy Kapitałowej PHN.

W 2018 r. Polski Holding Nieruchomości S.A. otrzymał dwa prestiżowe wyróżnienia - „Transparentna Spółka Roku 2017” w drugiej edycji rankingu przygotowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet oraz nagrodę Orłów Tygodnika „WPROST” w kategorii „Lider Biznesu”  województwa mazowieckiego za znaczący wzrost wskaźników efektywności zarządzania m.in. w obszarach najmu i wskaźników finansowych oraz konsekwentną realizację ambitnego programu inwestycyjnego.

14 maja br. Zarząd Spółki rekomendował przeznaczenie kwoty 12,6 mln PLN zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 12,9 mln PLN zysku na kapitał zapasowy. Rekomendacja jest zgodna z zadeklarowanym w Strategii Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023 zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku netto za ubiegły rok zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

***

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34, E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl