Oświadczenie prasowe

czwartek, luty 2, 2023 - 17:40

Oświadczenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

w związku z wystąpieniem posłów

Moniki Falej i Tomasza Treli

 

 W nawiązaniu do wystąpienia posłów Moniki Falej i Tomasza Treli w dniu 2 lutego br. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łowickiej 39A, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Polski Holding Nieruchomości S.A. („PHN”) jest niezależną spółką prawa handlowego, która posiada własny majątek i zarządza nim w taki sposób, aby maksymalizować wyniki finansowe. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i podlega rygorystycznym przepisom prawnym regulującym polski i europejski rynek kapitałowy.

Nieruchomość przy ul. Łowickiej 39A przeznaczona jest do sprzedaży od 2015 r. W poprzednich latach prowadzone były postępowania sprzedażowe zarówno w trybie negocjacji ofertowych, jak i przetargu, które nie doprowadziły do finalizacji transakcji. Były to trzy postępowania: pierwsze w 2015 r. z ceną minimalną wywoławczą 5 617 000 zł netto, drugie w 2017 r. z ceną minimalną wywoławczą 4 928 000 zł netto, a trzecie w 2018 r. z ceną wywoławczą 5 100 000 zł netto. Sprzedaż nie została sfinalizowana.

Ostatni przetarg wspomnianej nieruchomości rozpoczął się we wrześniu 2022 r. i w ramach prowadzonego postępowania nie została złożona żadna oferta. Wówczas po raz kolejny spółka opublikowała informację o sprzedaży. Podstawowym kryterium w tym postępowaniu była cena. W ramach postępowania zostały złożone trzy oferty na zakup, w tym od Fundacji Polska Wielki Projekt. Negocjacje cenowe były przeprowadzone ze wszystkimi trzema podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu. Oferta złożona przez Fundację Polska Wielki Projekt była najkorzystniejsza spośród trzech otrzymanych ofert.

Wszystkie przetargi dotyczące sprzedaży nieruchomości, w tym także wspomnianej nieruchomości, ogłaszane są na stronie internetowej spółki, stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz na zewnętrznych, branżowych portalach ogłoszeniowych. Dodatkowo na nieruchomości został umieszczony banner informujący, że nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, wraz z numerem telefonu, pod który mogły dzwonić zainteresowane osoby.

Portfel nieruchomości naszej Grupy, obejmujący ponad 150 aktywów, jest nie rzadziej niż co roku kompleksowo wyceniany przez niezależnych rzeczoznawców. Współpracujemy z największymi, międzynarodowymi firmami o uznanych pozycjach rynkowych. Ponadto dla wszystkich nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trakcie procesu ich zbywania, wykonywane są dodatkowe wyceny, potwierdzające ich aktualną wartość rynkową. Podkreślić należy, że wszystkie nieruchomości, które sprzedajemy, sprzedawane są po cenie nie niższej niż ich wartość rynkowa. W przypadku nieruchomości przy ul. Łowickiej 39A wycena na cele sprzedaży przygotowana została w podejściu porównawczym, zgodnie z dotychczasową praktyką, przez międzynarodową firmę doradczą.