PHN z sukcesem uplasował emisję obligacji o wartości 220 mln PLN

środa, Maj 24, 2023 - 09:47

Polski Holding Nieruchomości wyemitował 3-letnie obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 220 mln PLN, ponad 2,5-krotnie przekraczając pierwotne założenia, przy korzystnej marży odsetkowej. Pozyskane środki spółka przeznaczy m.in. na realizację ambitnego programu inwestycyjnego.

 Zakończona 23 maja br. oferta emisji obligacji PHN serii C spotkała się z bardzo pozytywnym zainteresowaniem inwestorów finansowych. W ciągu dwóch dni zapisy za pośrednictwem czterech największych krajowych banków oferujących złożyło 41 podmiotów instytucjonalnych, głównie fundusze inwestycyjne, co pozwoliło przy tak dużym rynkowym popycie na ustalenie jej ostatecznej wartości na poziomie 220 mln PLN. To ponad 2,5-krotnie więcej niż wynosiły pierwotne założenia, przy co warto podkreślić, bardzo korzystnej marży odsetkowej.

Objęte przez inwestorów obligacje serii C podlegają zmiennemu oprocentowaniu, co powinno przełożyć się na spadek kosztów obsługi po obniżkach stóp procentowych spodziewanych w perspektywie roku. Oprocentowanie oparte jest o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 3,95%.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużego zainteresowania ofertą emisji obligacji serii C. Wysoki popyt pokazuje, że profesjonalni inwestorzy, jakimi są zarządzający funduszami inwestycyjnymi bardzo dobrze oceniają nasz rozwój oraz dotychczasowe działania Grupy PHN. Pozyskane środki przeznaczymy m.in. na dalszą realizację programu inwestycyjnego – powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Obligacje serii C są niezabezpieczone, z terminem wykupu w maju 2026 r. Zostały wyemitowane w ramach ustanowionego w kwietniu 2019 r. siedmioletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 1 mld PLN. Zakończona właśnie emisjabędzie drugą pod względem wartości przeprowadzona przez PHN w ramach tego programu. Pierwsza emisja obligacji przeprowadzona w 2019 r. miała wartość 160 mln PLN, a druga przeprowadzona w grudniu 2020 r. - 325 mln PLN. Środki pozyskane z tych emisji PHN przeznaczył na ambitny program inwestycyjny, w tym m.in. na realizację w Warszawie kompleksu biurowego SKYSAWA oraz budynku INTRACO Prime.

Wartość emisji serii C przekroczyła nasze wstępne szacunki, co potwierdza duże zaufanie inwestorów do naszej firmy, na które ciężko pracowaliśmy w ostatnich kilku latach. SKYSAWA, wyznaczająca rynkowe standardy ekologiczne i estetyczne na biurowej mapie Warszawy i Polski, na której budowę przeznaczyliśmy środki z emisji B, w najbliższym czasie zacznie generować przychody z najmu, które będą pozytywnie oddziaływać na nasze wyniki w kolejnych kwartałach. Chcemy dalej inwestować w projekty przynoszące solidne stopy zwrotu i wiemy, jak to robić. Dlatego pomimo ryzyk związanych z obecną sytuacją na rynku nieruchomości, obligatariusze dostrzegli potencjał naszej Grupy i chcą współtworzyć nasz rozwój – dodał Marcin Mazurek.

Banki obsługujące emisję obligacji serii C to największe banki uniwersalne w Polsce: PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz mBank S.A.

 

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl

Powrót do listy aktualności