PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości, Xcity Investment oraz Chopin Airport Development nawiązują współpracę

wtorek, Kwiecień 17, 2018 - 13:59

PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. rozpoczynają współpracę przy komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości będących w zasobach PKP S.A.  Przedstawiciele 4 podmiotów podpisali dzisiaj list intencyjny w tej sprawie.

Grunty pod inwestycje wytypuje zespół roboczy, którego powołanie zakłada podpisany list intencyjny. Jego zadaniem będzie m.in. określenie optymalnych ram prawnych i biznesowych danej inwestycji. Zespół odpowie także za opracowanie treści szczegółowych porozumień, określających zasady i warunki współpracy przy zagospodarowaniu poszczególnych nieruchomości. Na należących do PKP działkach mogą powstawać chociażby hotele czy budynki biurowe.

- Dzisiejszy list intencyjny to kolejny dowód na to, że polskie przedsiębiorstwa mają wiedzę i doświadczenie potrzebne do tego, by realizować wielkie projekty inwestycyjne w obszarze nieruchomości  i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju miast i regionów. A co najważniejsze, dają przykład sprawnej kooperacji i nowatorskiego myślenia. Takie działania doskonale wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

- Należące do PKP nieruchomości mają ogromny potencjał. Na części z nich chcemy rozwijać działalność logistyczną, tak bardzo potrzebną polskiej gospodarce, część wskazaliśmy jako rekomendowane pod zabudowę mieszkaniową w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Ale mamy także grunty, na których chcemy realizować projekty komercyjne, na przykład budując hotele czy biurowce. Bardzo cieszy mnie fakt, że znaleźliśmy do tego typu przedsięwzięć partnerów jakimi są jedne z wiodących polskich firm, z dużym doświadczeniem na rynku nieruchomości – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

- Celem wszystkich zaangażowanych podmiotów jest takie współdziałanie, które pozwoli na osiągnięcie licznych rezultatów biznesowych, pozwalających na dochodowe zagospodarowanie nieruchomości. Jednocześnie ma ono spełnić oczekiwania lokalnych społeczności. Konkretne nieruchomości wytypuje zespół roboczy, jednak już teraz możemy powiedzieć, że będą to grunty, których zagospodarowanie pozwoli na tworzenie nowych miejskich przestrzeni. Pierwsze lokalizacje będziemy chcieli wskazać jeszcze w tym roku – mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

 - Podpisanie listu intencyjnego między PHN, PKP S.A., Xcity Investment i Chopin Airport Development jest pierwszym krokiem w kierunku nawiązania szerszej i długofalowej współpracy. Jestem przekonany, iż połączenie sił doświadczonych w branży nieruchomości podmiotów stanowi szansę na sprawną realizację wspólnych projektów inwestycyjnych, które przyniosą korzyści każdej ze stron – mówi Zbigniew Kulewicz, wiceprezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

- To bardzo ważny moment dla rynku nieruchomości w Polsce. Podpisanie porozumienia dotyczącego zagospodarowania nieruchomości będących w zasobach PKP pokazuje dużą synergię Spółek Skarbu Państwa. W ramach tej współpracy Spółka Chopin Airport Development dostrzega nowe możliwości inwestowania i szansę na rozwój segmentu hotelarskiego – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Chopin Airport Development.  

- Ta współpraca jest dla nas wyzwaniem, które podejmujemy z pełnym przekonaniem, że przyniesie ono tak długo wyczekiwany i optymalny efekt – mówi Marek Chibowski, prezes Xcity Investment.

Grunty pod realizację przyszłych projektów zapewni PKP S.A. Polski Holding Nieruchomości zabezpieczy natomiast środki finansowe na ten cel i podobnie jak Chopin Airport Development, wniesie swoje know-how w zakresie komercyjnego zagospodarowania nieruchomości.

 

*** 

PKP S.A. to jeden z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. Zarządzanie portfelem nieruchomości to jeden z podstawowych obszarów działalności operacyjnej spółki. PKP S.A. posiada kilkadziesiąt tysięcy gruntów obejmujących m.in. dworce i tereny wokół nich, z których wiele to atrakcyjne lokalizacje dla biznesu. Spółka realizuje największy w historii program modernizacji dworców, który obejmie ponad 200 obiektów w całej Polsce. Znaczącą część swoich nieruchomości PKP S.A. typuje jako możliwe do zagospodarowania w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Polski Holding Nieruchomości jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela, posiadającym aktywa nieruchomościowe o znacznej wartości i notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PHN posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich.

Chopin Airport Development jest liderem inwestycji hotelowych oraz okołolotniskowych w Polsce. CAD to także inwestor, operator oraz administrator istniejących obiektów czy inwestycji realizowanych od podstaw. Posiada wieloletnie doświadczenie w hotelarstwie oraz współpracuje z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott, Hilton, Best Western, International Hotel Group.

Xcity Investment to spółka powołana z początkiem 2015 r. przez PKP S.A.. Jej zadaniem jest identyfikacja i realizacja projektów deweloperskich na terenach kolejowych. Zakresem swojej  działalności  obejmuje realizacje obiektów biurowych, handlowych, mieszkaniowych, hotelowych oraz centrów handlowych. Projekty realizowane przez Xcity Investment powstają w formule joint venture.

 

*** 

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl