Poprawa wyników Grupy PHN w pierwszym półroczu 2022

środa, Wrzesień 14, 2022 - 08:23

W pierwszej połowie 2022 r. Grupa PHN poprawiła wyniki finansowe dzięki skutecznie realizowanej strategii dywersyfikacji działalności i kontroli kosztów własnych. Zysk netto w pierwszej połowie 2022 r. wyniósł 47,8 mln PLN wobec 33,2 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast wynik EBITDA wzrósł o 86% do 101,5 mln PLN. 

Spółka poprawiła wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2022 r. pomimo pogarszającej się sytuacji rynkowej – wzrostem cen materiałów budowlanych, kosztów pracy, cen energii oraz zwiększającym się zakłóceniom w łańcuchach dostaw. W tym okresie negatywnie na aktywność krajowego rynku nieruchomości wpływały niepewność dotycząca rozwoju sytuacji makroekonomicznej ze względu m.in. na wybuch wojny w Ukrainie po agresji zbrojnej Rosji na ten kraj oraz istotny wzrost rynkowych stóp procentowych. Spółka zwiększyła m.in. przychody z działalności budowlanej o 64% do 123,3 mln PLN. W trudnych warunkach rynkowych przychody z najmu wzrosły do 98,6 mln PLN. Pozytywnie na wyniki finansowe spółki wpłynęło także zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych.

Z powodzeniem realizujemy naszą strategię, której celem jest dywersyfikacja działalności spółki. Zaangażowanie w różne segmenty krajowego rynku nieruchomości i związane z tym zróżnicowanie źródeł przychodów pozwala na utrzymanie stabilnej kondycji finansowej PHN w dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej – powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Spółka jest zbudowana na mocnych fundamentach, co potwierdzają nasze wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2022 r. Nie rezygnujemy z ambitnych projektów inwestycyjnych, ale jednocześnie stąpamy twardo po ziemi i wzmacniamy aktywność w segmentach naszej dotychczasowej działalności – dodał Marcin Mazurek.

Celem strategicznym zarządu Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki i dalsza poprawa efektywności. Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie ponad 155 aktywów nieruchomościowych o wartości rynkowej około 3,5 mld  PLN, co plasuje spółkę w czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce.

W pierwszym półroczu 2022 r. PHN umocnił swoją pozycję na rynku biurowym, na którym kończył realizację dwóch flagowych inwestycji: kompleksu SKYSAWA zlokalizowanego w ścisłym centrum stolicy oraz budynku klasy A-INTRACO Prime na warszawskim Muranowie.

Na początku 2022 r. Grupa PHN sfinalizowała podpisaną w grudniu 2021 r. z PKO Bankiem Polskim długoterminową umowę najmu biurowca SKYSAWA. Biurowiec o łącznej powierzchni około 35 tys. mkw. GLA został w całości wynajęty największej polskiej instytucji finansowej, która utworzy w nim swoją nową siedzibę. Była to jedna z największych tego typu transakcji na polskim rynku w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Budynek ten został zaprojektowany i wykonany według zasad zrównoważonego rozwoju oraz spełnia najwyższe normy ekologiczne. Jest on też nowym, ważnym punktem na architektonicznej mapie Warszawy.

Wyższa część kompleksu SKYSAWA, 155-metrowa wieża, zdobyła nominację w międzynarodowym konkursie BREEAM Awards 2022 w Londynie w kategorii „Regional Award Central and Eastern Europe”. Niższa część tego kompleksu otrzymała końcowy certyfikat BREEAM, który potwierdza proekologiczne standardy budynku, na najwyższym możliwym poziomie Outstanding z najwyższym w Polsce wynikiem 94,1% w wersji BREEAM New Construction.

W pierwszym kwartale Grupa PHN uzyskała także pozwolenie na użytkowanie nowoczesnego budynku biurowego klasy A - INTRACO Prime.  Dwa piętra w budynku wynajęła firma PERN, a z kolejnymi potencjalnymi najemcami trwają zaawansowane intensywne negocjacje.

PHN  umacnia także swoją pozycje w segmencie mieszkaniowym. Spółka w pierwszym półroczu podpisała umowy z generalnymi wykonawcami na realizację nowych inwestycji w tym segmencie rynku we Wrocławiu oraz w Warszawie przy ulicy Kolejowej.

Polski Holding Nieruchomości stosuje innowacyjne i proekologiczne rozwiązania i jest w grupie firm z rynku nieruchomości, które są w stanie wybudować energooszczędne budynki biurowe i mieszkalne charakteryzujące się  wysoką  jakością. Projekty realizowane przez spółkę znajdują uznanie wśród inwestorów i międzynarodowych ekspertów.

 

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje ponad 155 aktywów nieruchomościowych o wartości rynkowej ok. 3,5 mld PLN Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach: biurowym, handlowym i logistycznym, zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów inwestycyjnych. Od 13 lutego 2013 roku PHN jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl

Powrót do listy aktualności