Rekomendacja dywidendy dla akcjonariuszy Polskiego Holdingu Nieruchomości

poniedziałek, Maj 27, 2019 - 17:47

Zarząd PHN zarekomendował wzrost dywidendy za 2018 r. do poziomu 0,41 PLN na jedną akcję. Jest ona odzwierciedleniem stabilnej i bardzo dobrej sytuacji finansowej spółki oraz efektem wykazywanej dynamiki wzrostu. Ostateczna decyzja o podziale zysku zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomosci zaproponował, aby z zysku spółki za ubiegły rok wynoszącego 31,7 mln PLN, kwota 19,2 mln PLN została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jeśli propozycja Zarządu spółki spotka się z akceptacją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to w sierpniu br. Polski Holding Nieruchomości wypłaci 19,2 mln PLN swoim akcjonariuszom.

W ubiegłym roku wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 0,27 PLN na jedną akcję, a dzięki właściwym decyzjom biznesowym i osiągnięciu bardzo dobrych wyników finansowych za 2018 r., proponujemy zwiększenie dywidendy do poziomu 0,41 PLN. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za ubiegły rok kierowaliśmy się zadeklarowanym zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości spółki w formie wypłaty dywidendy oraz wzięliśmy pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne. - powiedział Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Polski Holding Nieruchomości S.A. konsekwentnie od pięciu lat każdego roku wypłaca dywidendę. W bieżącym roku Zarząd spółki zaproponował, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 16 sierpnia 2019 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2019 r.

 

 

***

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl