Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki

Raport bieżący nr 21/2018
Polski
środa, Październik 24, 2018

Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 24 października 2018 r.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") informuje o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania w dniu 5 października 2018 r. zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu