Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 17/2018
wtorek, Czerwiec 19, 2018

Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący 17/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2018 r. oraz treść uchwalonych zmian w Statucie Spółki.

Przed ani w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki nie zadawali pytań dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Jednocześnie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1  MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu