Aktualności

13
luty
Od debiutu PHN na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2013 r. minęło 10 lat. Na przestrzeni tych lat Grupa rozwijała swoją działalność oraz prowadziła program inwestycyjny w różnych segmentach rynku. Wartość portfela nieruchomości wzrosła w tym czasie z 1,9 mld PLN na początku 2013 r. do 3,6 mld obecnie, co plasuje PHN w czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce. Od debiutu na GPW w 2013 r. Grupa PHN znacząco się rozwinęła. Przez 10 lat spółka znacznie rozszerzyła...
02
luty
Oświadczenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w związku z wystąpieniem posłów Moniki Falej i Tomasza Treli    W nawiązaniu do wystąpienia posłów Moniki Falej i Tomasza Treli w dniu 2 lutego br. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łowickiej 39A, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Polski Holding Nieruchomości S.A. („PHN”) jest niezależną spółką prawa handlowego, która posiada własny majątek i zarządza nim w taki sposób, aby maksymalizować wyniki finansowe....
30
Styczeń
Działając na podstawie Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych zabudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Bartyckiej 26 w Warszawie, Organizator Konkursu zawiadamia, iż zgodnie z oceną Ostatecznych Prac Konkursowych dokonaną przez Komisję Konkursową wybrano jako najlepszą pracę konkursową o numerze 283636 złożoną przez Uczestnika FS&P ARCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Abrahama 12 lok. XI. Ostateczna Praca Konkursowa...
26
Styczeń
Zakończyły się prace rozbudowy powierzchni magazynowej i uzupełniającej jej powierzchni biurowej parku logistycznego PHN Pruszków. Na początku stycznia PHN przekazał najemcy – firmie DPD Polska prawie 4 tys. mkw. nowoczesnej i funkcjonalnej powierzchni. Oznacza to, że DPD będzie dysponowało halą o łącznej powierzchni ponad 18 tys. mkw. Prace budowlane obiektu trwały od kwietnia do listopada 2022 r. W grudniu 2022 r. PHN otrzymał pozwolenie na użytkowanie hali. Generalnym wykonawcą rozbudowy...
18
Styczeń
Oświadczenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w związku z wystąpieniem posłanek Katarzyny Lubnauer i Krystyny Szumilas   W nawiązaniu do wystąpienia posłanek Katarzyny Lubnauer i Krystyny Szumilas z 17 stycznia br. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łowickiej 39A, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Polski Holding Nieruchomości S.A. („PHN”) zarządza nieruchomościami, buduje je, sprzedaje, jak również kupuje. Wspomniana nieruchomość przeznaczona jest do...

Strony