Aktualności

05
Lipiec
Grupa Kapitałowa PHN oficjalnie przekazała Generalnemu Wykonawcy – firmie EUROBUDOWA – plac budowy pod realizację budynku handlowo-usługowego przy ul. Geodezyjnej na warszawskiej Białołęce, tuż przy Trasie Toruńskiej. Podpisana została także długoletnia umowa najmu z najemcą. Umowa z firmą EUROBUDOWA Sp. z o.o. obejmuje budowę pawilonu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i zjazdem z drogi wewnętrznej. Do obowiązków wykonawcy należy także uzyskanie pozwolenia na...
22
Maj
W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła zysk netto w wysokości 12,7 mln PLN wobec straty w wysokości 2,5 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej miarodajny wskaźnik efektywności - skorygowana EBITDA - w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 14,2 mln PLN, co stanowi wzrost o 4,0 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. W najbliższym czasie Grupa Kapitałowa PHN będzie kontynuować realizację programu inwestycyjnego oraz poprawę efektywności...
17
Maj
Polski Holding Nieruchomości S.A. otrzymał prestiżową nagrodę Orłów Tygodnika „WPROST” w kategorii „Lider Biznesu” w województwie mazowieckim. - W imieniu Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. chciałbym podziękować za to prestiżowe wyróżnienie. To dla nas zaszczyt. Staramy się skutecznie spełniać wszelkie oczekiwania naszych najemców oraz nabywców nieruchomości - powiedział Zbigniew Kulewicz, wiceprezes zarządu, który w imieniu spółki odebrał nagrodę. Przyznając nagrodę dla PHN S.A.,...
14
Maj
W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą wystąpi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok w kwocie 25.529.554,57 zł. Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie kwoty 12.639.961,44 zł zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 12.889.593,13 zł zysku na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2017 r., kierował się...

Strony