Prezentacje

Prezentacje wynikowe

Prezentacja wyników finansowych I kwartał 2024
(911.94KB)
Prezentacja wyników finansowych za 2023
(29.42MB)
Prezentacja wyników finansowych III kwartał 2023
(1.39MB)
Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2023
(1.29MB)
Prezentacja wyników finansowych I kwartał 2023
(18.73MB)
Prezentacja wyników finansowych za 2022
(19.31MB)
Prezentacja wyników finansowych III kwartał 2022
(9.22MB)
Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2022
(16.45MB)
Prezentacja wyników finansowych I kwartał 2022
(1.24MB)
Prezentacja wyników finansowych za 2021
(20.5MB)
Prezentacja wyników Raport kwartalny za III kwartał 2021
(14.07MB)
Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2021
(1.2MB)
Prezentacja wyników finansowych I kwartał 2021
(1.17MB)
Prezentacja wyników finansowych za 2020
(14.38MB)
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2020 r.
(6.77MB)
Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2020
(5.76MB)
Prezentacja wyników finansowych I kwartał 2020
(6.17MB)
Prezentacja wyników finansowych za 2019 rok
(16.31MB)
Prezentacja wyników finansowych III kwartał 2019
(13.28MB)
Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2019
(14.74MB)
Prezentacja wyników finansowych I kwartał 2019
(8.4MB)
Prezentacja wyników finansowych za 2018 rok
(23.5MB)
Prezentacja wyników finansowych III kwartał 2018
(12.8MB)
Prezentacja wyników Raport Półroczny za I półrocze 2018
(13.83MB)
Prezentacja wyników finansowych I kwartał 2018
(2.28MB)
Prezentacja wyników finansowych za 2017 rok
(2.59MB)
Prezentacja wyników finansowych III kwartał 2017
(2.29MB)
Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2017
(2.24MB)
Prezentacja wyników Raport Kwartalny za I kwartał 2017
(2.45MB)
Prezentacja wyników Raport Roczny 2016
(2.51MB)
Prezentacja wyników Raport Kwartalny za III kwartał 2016
(2.51MB)
Prezentacja wyników Raport Półroczny za I półrocze 2016
(2.69MB)
Prezentacja wyników Raport Kwartalny za I kwartał 2016
(3.82MB)
Prezentacja wyników Raport Roczny 2015
(4.06MB)
Prezentacja wyników Raport Kwartalny za III kwartał 2015
(4.35MB)
Prezentacja wyników Raport Półroczny za I półrocze 2015
(3.95MB)
Prezentacja wyników Raport Kwartalny za I kwartał 2015
(1.79MB)
Prezentacja wyników Raport Roczny 2014
(2.52MB)
Prezentacja wyników Raport kwartalny za III kwartał 2014
(1.65MB)
Prezentacja wyników Raport Półroczny za I półrocze 2014
(6.56MB)
Prezentacja wyników Raport Kwartalny za I kwartał 2014
(6.63MB)
Prezentacja wyników finansowych za 2013
(7.97MB)
Prezentacja wyników finansowych III kwartał 2013
(1.71MB)
Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2013
(1.41MB)
Prezentacja wyników finansowych I kwartał 2013
(1.45MB)
Prezentacja wyników finansowych za 2012
(2.91MB)