Ład Korporacyjny

Grupa Polskiego Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje około 140 wydzielonych biznesowo aktywów nieruchomościowych o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach: biurowym, handlowym i logistycznym, zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów inwestycyjnych. Od 13 lutego 2013 roku PHN jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polski Holding Nieruchomości powstał w 2011 roku w wyniku konsolidacji spółek należących do Skarbu Państwa i prowadzących działalność w sektorze nieruchomości w Polsce lub posiadających w swoim portfelu istotne aktywa nieruchomościowe. Spółki wchodzące w skład Grupy wniosły znaczący wkład w historię powojennej architektury Warszawy. Nieruchomości należące do PHN kojarzone są z historią stolicy, jak neorenesansowy zabytkowy Pałac Kossakowskich przy ul. Nowy Świat 19 czy Intraco - pierwszy warszawski wieżowiec, wzniesiony w 1975 roku przy ul. Stawki 2. Powstałe w 1998 roku Centrum Bankowo-Biurowe Kaskada przy al. Jana Pawła II 12 oraz funkcjonujące od 1977 roku powierzchnie handlowe przy ul. Bartyckiej 26 to kolejne przykłady rozpoznawalnych warszawskich nieruchomości z portfela PHN.

Spółka realizuje nowoczesne projekty komercyjne samodzielnie oraz we współpracy z wysokiej klasy partnerami o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji rynkowej. Inwestycje firmowane przez PHN odznaczają się ponadczasową architekturą i dbałością o jakość. Spełniają najbardziej wyśrubowane standardy, dzięki czemu trafiają w gusta najbardziej wymagających klientów.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest jednym z największych, pod względem wartości portfela, podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce. Polski Holding Nieruchomości S.A. jest spółką holdingową zarządzającą podmiotami przez nią kontrolowanymi. Grupa prowadzi działalność operacyjną poprzez spółki celowe, w tym majątkowe i serwisowe, dedykowane do realizacji projektów deweloperskich, prowadzące działalność deweloperską mieszkaniową oraz spółki skupiające nieruchomości przeznaczone na sprzedaż.

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, podjęła w dniu 26 marca 2019 r. uchwałę o wyborze PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2020 z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok 2021.

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 477. Spółka nie korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu w zakresie przeglądów oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Postępowanie na wybór biegłego rewidenta zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.