Walne Zgromadzenia

Zobacz plik
27 Czerwca 2019
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PHN
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
PORZĄDEK OBRAD
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ PHN UZUPEŁNIONE
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2018
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2018
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
OPINIA I RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
OPINIA I RAPORT SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY ZA 2018 ROK – JEDNOSTKOWY
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY ZA 2018 ROK – SKONSOLIDOWANY
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2018
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH, PRAWNYCH, MARKETINGOWYCH I PR ZA 2018
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE SPRAWOZDANIA O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH ZA 2018
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ZWZ PHN
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ - WNIOSEK AKCJONARIUSZA
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI - wniosek akcjonariusza
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWZ
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
TREŚĆ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2018
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
LISTA AKCJONARIUSZY POWYŻEJ 5%
Pobierz plik
27 Czerwca 2019
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ
Pobierz plik
Zobacz plik
19 Czerwca 2018
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN S.A.
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Projekty uchwał na ZWZ PHN S.A.
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN S.A.
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego PHN za 2017 rok
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PHN za 2017 rok
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2017 rok – skonsolidowane
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2017 rok – jednostkowe
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Sprawozdanie wydatki reprezentacyjne, prawne, marketingowe i PR 2017
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Informacja o opinii RN w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2017
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Projekty uchwał ZWZ PHN 19.06.2018 - UZUPEŁNIENIE
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Informacja o opinii RN PHN w spr. wniosku akcjonariusza o zmianę statutu spółki
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Treść uchwał powziętych przez ZWZ Spółki w dniu 19.06.2018
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Treść zmian w statucie Spółki
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Dywidenda za rok obrotowy 2017
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
Pobierz plik
19 Czerwca 2018
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 30.06.2017
Pobierz plik
Zobacz plik
19 Marca 2018
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
19 Marca 2018
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
19 Marca 2018
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
19 Marca 2018
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
19 Marca 2018
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
19 Marca 2018
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19.03.2018 r.
Pobierz plik
19 Marca 2018
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Pobierz plik
19 Marca 2018
Lista akcjonariuszy powyżej 5% w dniu 19.03.2018 r.
Pobierz plik
19 Marca 2018
ZAPIS PRZEBIEGU NWZ W DNIU 19.03.2018 r.
Pobierz plik
Zobacz plik
21 Listopada 2017
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
21 Listopada 2017
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
21 Listopada 2017
Informacja nt. zmian w statucie PHN S.A.
Pobierz plik
21 Listopada 2017
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
21 Listopada 2017
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
21 Listopada 2017
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
21 Listopada 2017
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie planowanych zmian w Statucie Spółki
Pobierz plik
21 Listopada 2017
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.11.2017 r.
Pobierz plik
21 Listopada 2017
Statut Spółki
Pobierz plik
21 Listopada 2017
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
Pobierz plik
21 Listopada 2017
ZAPIS PRZEBIEGU NWZ W DNIU 21.11.2017
Pobierz plik
Zobacz plik
30 Czerwca 2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN S.A.
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Projekty uchwał na ZWZ PHN S.A.
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN S.A.
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego PHN za 2016 rok
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PHN za 2016 rok
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2016 rok – jednostkowe
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2016 rok – skonsolidowane
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Raport bieżący nr 6 - zmiana porządku obrad
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Projekty uchwał - uzupełnienie
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Stanowisko RN PHN do wniosku akcjonariusza w sprawie statutu Spółki
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Statut PHN- porównanie obecnego brzmienia z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na członków Rady Nadzorczej
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH ZWZ SPÓŁKI W DNIU 30.06.2017
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ SPÓŁKI W DNIU 30.06.2017 DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH ZWZ SPÓŁKI
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Dywidenda za rok obrotowy 2016
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 30.06.2017
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Raport bieżący nr 10 - treść uchwał rozpatrywanych przez zwyczajne walne zgromadzenie
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Załącznik do raportu nr 10 - treść uchwał rozpatrywanych przez zwyczajne walne zgromadzenie
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
Pobierz plik
30 Czerwca 2017
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 28.07.2017
Pobierz plik
Zobacz plik
28 Listopada 2016
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN S.A. na dzień 28 listopada 2016 r.
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Treść uchwał powziętych przez NWZ Spółki w dniu 28 listopada 2016 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ Spółki
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Zapis przebiegu NWZ PHN S.A. w dniu 28.11.2016 r.
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Treść uchwał powziętych przez NWZ Spółki w dniu 5 grudnia 2016 r.
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 5.12.2016 r.
Pobierz plik
28 Listopada 2016
Zapis przebiegu NWZ PHN S.A. w dniu 05.12.2016 r.
Pobierz plik
Zobacz plik
21 Lipca 2016
Nagranie Audio 21.07.2016
Pobierz plik
21 Lipca 2016
PHN - Uchwały rozpatrywane przez ZWZ - 21.07.2016
Pobierz plik
Zobacz plik
22 Czerwca 2016
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Projekty uchwał na ZWZ PHN SA
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN SA
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Jednostkowy raport roczny za 2015
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Skonsolidowany raport roczny za 2015
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego PHN za 2015 rok
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PHN za 2015 rok
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2015 - jednostkowe
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2015 - skonsolidowane
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Uzupełnienie porządku obrad na wniosek uprawnionego akcjonariusza
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
PHN - Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie PHN - 22.06.2016 - UZUPEŁNIENIE
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN S.A. w dniu 22.06.2016 r.
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Dywidenda za rok obrotowy 2015
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PHN S.A.
Pobierz plik
22 Czerwca 2016
Zapis przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.06.2016 r.
Pobierz plik
Zobacz plik
17 Lutego 2016
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
17 Lutego 2016
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
17 Lutego 2016
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
17 Lutego 2016
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
17 Lutego 2016
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
17 Lutego 2016
Treść uchwał podjętych przez NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
17 Lutego 2016
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Pobierz plik
17 Lutego 2016
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
17 Lutego 2016
Zapis przebiegu NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
Zobacz plik
02 Września 2015
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
02 Września 2015
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
02 Września 2015
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
02 Września 2015
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
02 Września 2015
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
02 Września 2015
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie PHN
Pobierz plik
02 Września 2015
Zmiany w Statucie Spółki
Pobierz plik
02 Września 2015
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Pobierz plik
02 Września 2015
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
Pobierz plik
02 Września 2015
Zapis przebiegu NWZ PHN S.A.
Pobierz plik
Zobacz plik
30 Czerwca 2015
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Projekty uchwał na ZWZ PHN SA
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN SA
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Jednostkowy raport roczny za 2014
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Skonsolidowany raport roczny za 2014
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego PHN za 2014 rok
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PHN za 2014 rok
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2014 - jednostkowe
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2014 - skonsolidowane
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Wniosek Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN SA w dniu 30.06.2015 r.
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Dywidenda za rok obrotowy 2014
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Prezentacja ZWZ PHN S.A.
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Wniosek Zarządu o wyłączenie punktu z porządku obrad - 13.07.2015
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 28.07.2015
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Zapis przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 30.06.2015 r.
Pobierz plik
30 Czerwca 2015
Zapis przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - kontynuacja 28.07.2015
Pobierz plik
Zobacz plik
26 Maja 2014
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN SA
Pobierz plik
26 Maja 2014
Projekty uchwał na NWZ PHN SA
Pobierz plik
26 Maja 2014
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
26 Maja 2014
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN SA
Pobierz plik
26 Maja 2014
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
26 Maja 2014
Uchwała Rady Nadzorczej
Pobierz plik
26 Maja 2014
Uchwały podjęte przez NWZ PHN SA
Pobierz plik
26 Maja 2014
Zmiany w Statucie Spółki uchwalone przez NWZ PHN SA
Pobierz plik
26 Maja 2014
Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ PHN SA
Pobierz plik
26 Maja 2014
Zapis przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik
Zobacz plik
11 Kwietnia 2014
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Projekty uchwał na ZWZ PHN SA
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN SA
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Jednostkowy raport roczny za 2013
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Skonsolidowany raport roczny za 2013
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2013 - jednostkowe
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2013 - skonsolidowane
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej przez Skrab Państwa
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN SA PHN SA
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na WZA
Pobierz plik
11 Kwietnia 2014
Prezentacja ZWZ PHN SA
Pobierz plik
Zobacz plik
24 Września 2013
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA PHN SA
Pobierz plik
24 Września 2013
Projekty uchwał na NWZA PHN SA
Pobierz plik
24 Września 2013
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
24 Września 2013
Wzór pełnomocnictwa NWZA SA
Pobierz plik
24 Września 2013
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
24 Września 2013
Zmiana porządku obrad NWZA PHN SA na żądanie uprawnionego akcjonariusza
Pobierz plik
24 Września 2013
Projekty uchwał na NWZA PHN SA - uzupełnienie
Pobierz plik
24 Września 2013
Opinia Rady Nadzorczej do wniosku na NWZA PHN SA
Pobierz plik
24 Września 2013
Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA PHN SA
Pobierz plik
24 Września 2013
Uchwały powzięte przez NWZA PHN SA do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
Pobierz plik
24 Września 2013
Zapis przebiegu NWZA PHN SA - część I
Pobierz plik
24 Września 2013
Zapis przebiegu NWZA PHN SA - część II
Pobierz plik
24 Września 2013
CV kandydata zgłoszonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa
Pobierz plik
24 Września 2013
Uchwały powzięte przez NWZA PHN SA
Pobierz plik
24 Września 2013
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Pobierz plik
24 Września 2013
Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na WZA
Pobierz plik
24 Września 2013
Zapis przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik
Zobacz plik
28 Maja 2013
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA
Pobierz plik
28 Maja 2013
Projekty uchwał na ZWZ PHN SA
Pobierz plik
28 Maja 2013
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Pobierz plik
28 Maja 2013
Wzór pełnomocnictwa WZ
Pobierz plik
28 Maja 2013
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pobierz plik
28 Maja 2013
Jednostkowy raport roczny za 2012
Pobierz plik
28 Maja 2013
Skonsolidowany raport roczny za 2012
Pobierz plik
28 Maja 2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 - jednostkowe
Pobierz plik
28 Maja 2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 - skonsolidowane
Pobierz plik
28 Maja 2013
Zgłoszenie kandydata przez PTE AVIVA
Pobierz plik
28 Maja 2013
CV kandydata zgłoszonego przez PTE AVIVA
Pobierz plik
28 Maja 2013
Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PHN SA
Pobierz plik
28 Maja 2013
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN SA do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
Pobierz plik
28 Maja 2013
Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PHN SA
Pobierz plik
28 Maja 2013
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN SA do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
Pobierz plik
28 Maja 2013
CV kandydata zgłoszonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa
Pobierz plik
28 Maja 2013
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN SA
Pobierz plik
28 Maja 2013
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Pobierz plik
28 Maja 2013
Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na WZA
Pobierz plik
28 Maja 2013
Zapis przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik