Akcjonariat

AkcjonariuszIlość akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Ilość głosówUdział w ogólnej ilości głosów (%)
Skarb Państwa36 842 98872.17%36 842 98872.17%
AVIVA SANTANDER OFE4 647 9829.10%4 647 9829.10%
NATIONALE-NEDERLANDEN OFE2 879 1845.64%2 879 1845.64%
Pozostali6 681 09513.09%6 681 09513.09%