Dywidenda

INFORMACJA NA TEMAT DYWIDENDY
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej rekomendacji i wypłaty dywidendy Zarząd kieruje się zadeklarowanym w strategii PHN S.A. zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz bierze pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

DYWIDENDA ZA ROK 2019
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy łączną kwotę 27.582.467,26 PLN zł, tj. 0,54 zł na jedną akcję. W dywidendzie uczestniczy 51.051.249 akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 17 sierpnia 2020 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2020 r.

 Dywidenda za rok 2013Dywidenda za rok 2014Dywidenda za rok 2015Dywidenda za rok 2016Dywidenda za rok 2017Dywidenda za rok 2018Dywidenda za rok 2019
Dywidenda na 1 akcję [PLN]2,601,300,420,260,270,410,54
Łączna wysokość dywidendy [mln PLN]99,960,719,612,212,619,227,6
Stopa dywidendy [%]7,025,652,921,60 2,22,14,1
Procent zysku netto [%]10050,240,4873,81 49,5160,57 55,2
Dzień ustalenia prawa do dywidendy07.05.201419.08.201517.08.201616.08.201716.08.201816.08.201917.08.2020
Dzień wypłaty dywidendy21.05.201426.08.201531.08.201631.08.201731.08.201830.08.201931.08.2020