Dywidenda

INFORMACJA NA TEMAT DYWIDENDY
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej rekomendacji i wypłaty dywidendy Zarząd kieruje się zadeklarowanym w strategii PHN S.A. zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz bierze pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

DYWIDENDA ZA ROK 2017
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy łączną kwotę 12.639.961,44 zł, tj. 0,27 zł na jedną akcję. W dywidendzie uczestniczą 46.814.672 akcje Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 sierpnia 2018 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2018 r.

 Dywidenda za rok 2013Dywidenda za rok 2014Dywidenda za rok 2015Dywidenda za rok 2016Dywidenda za rok 2017
Dywidenda na 1 akcję [PLN]2,601,300,420,260,27
Łączna wysokość dywidendy [mln PLN]99,960,719,612,212,6
Stopa dywidendy [%]7,025,652,921,60 2,2
Procent zysku netto [%]10050,240,4873,81 49,51
Dzień ustalenia prawa do dywidendy07.05.201419.08.201517.08.201616.08.201716.08.2018
Dzień wypłaty dywidendy21.05.201426.08.201531.08.201631.08.201731.08.2018

 

 

O nas

properties
0 137
Nieruchomości w ofercie
area
0 308898
Suma zarządzanej powierzchni
years
0 57
Lata doświadczenia
clients
0 1339
Ilość naszych klientów